رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوارخبرداد: برگزاری جلسه هم اندیشی با فرمانده پایگاه بسیج خواهران حضرت فاطمه (س) شهرستان...


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار درتکمیل این خبرافزود: جلسه در خصوص آموزش خواهران در مشاغل خانگی، فیروزه کوبی، مینا کاری ، خیاطی، قلاب بافی وفناوری اطلاعات با حضور جعفری فرمانده پایگاه بسیج خواهران حضرت فاطمه (س) شهرستان درمحل مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار برگزارگردید.
علیرضا ملک پور هدف از این جلسه را گسترش آموزشهای مهارتی ویژه بانوان بویژه بسیجیان شهرستان عنوان نمود.
علیرضا ملک پور گفت: پس از این جلسه دوره آموزش icdl  ویژه بانوان بسیجی پایگاه خواهران حضرت فاطمه (س) مصوب و اجرایی شد.تماس با ما